Processing...

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205)
kwalifikacja pełna
2

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości; 2) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości; 4) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 5) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze zawodowe (zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych) oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  • Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (T.1.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa należy: 1) kształcić się w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie, w której wyodrębniono kwalifikację lub 2) ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie danej kwalifikacji lub 3) posiadać wykształcenie, co najmniej podstawowe po ośmioletniej szkole podstawowej lub gimnazjalne oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości; 2) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości; 4) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 5) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
23Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
34Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
42Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
55Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(T.a.))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca