Processing...

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21.)
kwalifikacja cząstkowa
4

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa, należy kształcić się w szkole policealnej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11 Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu rentgenodiagnostyki(brak wartości)(brak wartości)
22Wykonywanie badań z użyciem rezonansu magnetycznego(brak wartości)(brak wartości)
33Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej(brak wartości)(brak wartości)
44Wykonywanie radioterapii(brak wartości)(brak wartości)
55Wykonywanie badań elektromedycznych(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca