Processing...

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.)
kwalifikacja cząstkowa
3

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Spełnienie obowiązku szkolnego (posiadanie wykształcenia gimnazjalnego lub ukończenie 18 lat) albo posiadanie wykształcenia podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa należy: 1) kształcić się w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie, w której wyodrębniono kwalifikację lub 2) kształcić się w technikum, w którym wyodrębniono kwalifikację lub 3) ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie danej kwalifikacji lub 4) posiadać wykształcenie, co najmniej podstawowe po ośmioletniej szkole podstawowej lub gimnazjalne oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej(brak wartości)(brak wartości)
22Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej(brak wartości)(brak wartości)
33Wykonywanie połączeń materiałów(brak wartości)(brak wartości)
44Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca