Processing...

Asystent Fryzjera (932919) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
2

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Asystent Fryzjera powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla fryzjera; 2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 3) wykonywania prac porządkowych stanowiska pracy fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjerskiego; 4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim; 5) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania; 6) wykonywania prac pomocniczych wspierających czynności wykonywane przez fryzjera; 7) wykonywania prostych stylizacji fryzur.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze branżowe oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie.
  • Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich (AU.01.) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć branżową szkołę I stopnia w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Asystent Fryzjera powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla fryzjera; 2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 3) wykonywania prac porządkowych stanowiska pracy fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjerskiego; 4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim; 5) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania; 6) wykonywania prac pomocniczych wspierających czynności wykonywane przez fryzjera; 7) wykonywania prostych stylizacji fryzur.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
33Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie asystent fryzjera(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca