Processing...

Pracownik pomocniczy krawca (932915) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
2

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Pracownik pomocniczy krawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla krawca; 2) poznania technik konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych; 3) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; 4) obsługiwania prostych maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; 5) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie krawieckim; 6) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji i personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania; 7) wytwarzania prostych wyrobów odzieżowych.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze branżowe oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie.
  • Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych (AU.03) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć branżową szkołę I stopnia w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy krawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla krawca; 2) poznania technik konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych; 3) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; 4) obsługiwania prostych maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; 5) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie krawieckim; 6) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji i personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania; 7) wytwarzania prostych wyrobów odzieżowych.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
33Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy krawca PKZ(AU.af)(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca