Processing...

Pracownik pomocniczy stolarza (932918) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
2

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Pracownik pomocniczy stolarza powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich; 2) wykonywania prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 3) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie; 4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie stolarskim; 5) wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; 6) wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich; 7) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania; 8) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu stolarskiego.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze branżowe oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie.
  • Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich (AU.02.) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć branżową szkołę I stopnia w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Pracownik pomocniczy stolarza powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich; 2) wykonywania prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 3) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie; 4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie stolarskim; 5) wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; 6) wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich; 7) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania; 8) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu stolarskiego.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
33Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza PKZ(AU.w) (brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca