Processing...

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BD.22.) od 1 września 2017r.
kwalifikacja cząstkowa
4

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Spełnienie obowiązku szkolnego (posiadanie wykształcenia gimnazjalnego lub ukończenie 18 lat) albo posiadanie wykształcenia podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć lub kształcić się w branżowej szkole II stopnia, lub w technikum w danym zawodzie lub, ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy 2) posiadać wykształcenie, co najmniej średnie albo średnie branżowe oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (brak wartości)(brak wartości)
22Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych(brak wartości)(brak wartości)
33Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych(brak wartości)(brak wartości)
44Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca