Processing...

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie u sług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego (RL.11.) od 1 września 2017r.
kwalifikacja cząstkowa
4

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Posiadanie wykształcenia gimnazjalnego albo podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa należy: 1) kształcić się w technikum, w którym wyodrębniono kwalifikację lub w szkole policealnej w zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo po ośmioletniej szkole podstawowej oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
12Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt .(brak wartości)(brak wartości)
23Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego (brak wartości)(brak wartości)
33Wykonywanie czy nności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca