Processing...

Mechanik pojazdów samochodowych (723103) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
3

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania pojazdów samochodowych; 2) obsługi pojazdów samochodowych; 3) naprawy pojazdów samochodowych.
Nie dotyczy
Wykształcenie branżowe oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć lub kształcić się w branżowej szkole I stopnia w zawodzie, w której wyodrębniono kwalifikację, lub ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie danej kwalifikacji,lub 2) posiadać wykształcenie, co najmniej podstawowe po ośmioletniej szkole podstawowej lub gimnazjalnej oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania pojazdów samochodowych; 2) obsługi pojazdów samochodowych; 3) naprawy pojazdów samochodowych.

Wyświetlone 1-8 z 8.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
56PKZ(MG.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: (brak wartości)(brak wartości)
67PKZ(MG.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: (brak wartości)(brak wartości)
78PKZ(EE.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach(brak wartości)(brak wartości)
89Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: PKZ(MG.u)(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca