Processing...

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych (MG.23.) od 1 września 2017r.
kwalifikacja cząstkowa
3

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Spełnienie obowiązku szkolnego (posiadanie wykształcenia gimnazjalnego lub ukończenie 18 lat) albo posiadanie wykształcenia podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć lub kształcić się w branżowej szkole I stopnia w zawodzie, w której wyodrębniono kwalifikację, lub ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie danej kwalifikacji,lub 2) posiadać wykształcenie, co najmniej podstawowe po ośmioletniej szkole podstawowej lub gimnazjalnej oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych (brak wartości)(brak wartości)
22 Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych (brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca