Processing...

Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych (MG.07.) od 1 września 2017r.
kwalifikacja cząstkowa
3

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Spełnienie obowiązku szkolnego (posiadanie wykształcenia gimnazjalnego lub ukończenie 18 lat) albo posiadanie wykształcenia podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć lub kształcić się w branżowej szkole I lub II stopnia, lub w technikum w danym zawodzie lub, ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy 2) posiadać wykształcenie, co najmniej średnie albo średnie branżowe oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych(brak wartości)(brak wartości)
22Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych do procesów metalurgicznych(brak wartości)(brak wartości)
33Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowani a wsadu do obróbki plastycznej(brak wartości)(brak wartości)
44Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali na gorąco i na zimno(brak wartości)(brak wartości)
55Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykańczania wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca