Processing...

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (812107) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
3

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Operator maszyn i urządzeń odlewniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania odlewów różnymi metodami; 2) przygotowywania materiałów wsadowych oraz topienia stopów metali w piecach odlewniczych.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze branżowe oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  • Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych (MG.07.) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć, lub kształcić się w branżowej szkole I stopnia w danym zawodzie, lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie, co najmniej zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania odlewów różnymi metodami; 2) przygotowywania materiałów wsadowych oraz topienia stopów metali w piecach odlewniczych.

Wyświetlone 1-7 z 7.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55PKZ(MG.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: (brak wartości)(brak wartości)
66PKZ(MG.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach(brak wartości)(brak wartości)
77PKZ(MG.s) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca