Processing...

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.04.) od 1 września 2017r.
kwalifikacja cząstkowa
3

Spełnienie obowiązku szkolnego (posiadanie wykształcenia gimnazjalnego lub ukończenie 18 lat) albo posiadanie wykształcenia podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
Nie dotyczy
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć, lub kształcić się w branżowej szkole I stopnia w danym zawodzie,lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie, co najmniej zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Montaż podzespołów i zespołów mechanicznych maszyn i urządzeń elektrycznych(brak wartości)(brak wartości)
22Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych(brak wartości)(brak wartości)
33Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca