Processing...

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05.) od 1 września 2017r.
kwalifikacja cząstkowa
3

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Spełnienie obowiązku szkolnego (posiadanie wykształcenia gimnazjalnego lub ukończenie 18 lat) albo posiadanie wykształcenia podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć, lub kształcić się w branżowej szkole I stopnia w danym zawodzie, lub w technikum w danym zawodzie, lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie, co najmniej zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych(brak wartości)(brak wartości)
22Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych(brak wartości)(brak wartości)
33Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca