Processing...

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
3

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania kanalizacji teletechnicznej i okablowania strukturalnego; 2) wykonywania pomiarów i naprawy torów telekomunikacyjnych; 3) instalowania urządzeń telekomunikacyjnych.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze branżowe oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.02.) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć, lub kształcić się w branżowej szkole I stopnia w danym zawodzie, lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie, co najmniej zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania kanalizacji teletechnicznej i okablowania strukturalnego; 2) wykonywania pomiarów i napraw y torów telekomunikacyjnych; 3) instalowania urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55PKZ(EE.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach.(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca