Processing...

Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych (EE.06.) od 1 września 2017r.
kwalifikacja cząstkowa
4

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć lub kształcić się w branżowej szkole II stopnia, lub w technikum w danym zawodzie lub w szkole policealnej, lub ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy 2) posiadać wykształcenie, co najmniej średnie albo średnie branżowe oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Uruchamianie oraz utrzymanie sieci dostępowych(brak wartości)(brak wartości)
22Uruchamianie oraz utrzymanie sieci rozległych(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca