Processing...

Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych (EE.20.) od 1 września 2017r.
kwalifikacja cząstkowa
4

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Posiadanie wykształcenia gimnazjalnego albo podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa należy: 1) kształcić się w technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację lub 2) posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo po ośmioletniej szkole podstawowej oraz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych(brak wartości)(brak wartości)
22Utrzymanie w ruchu, konserwacja i naprawa pozabudynkowych sieci szerokopasmowych.(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca