Processing...

Murarz - tynkarz (711204) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
3

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Murarz - tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; 2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych; 3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; 5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze branżowe oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BD.14.) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć, lub kształcić się w branżowej szkole I stopnia w danym zawodzie, lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie, co najmniej zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Murarz - tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; 2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych; 3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; 5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach PKZ (BD.c)(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-33 z 33.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny
2Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemieślnicza w WyszkowieZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemieślnicza w RybnikuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Krotoszyńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Izba Rzemieślnicza (Opole)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
22Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
23Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
24Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
25Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuIzba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)aktywny
26Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
27Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
28Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
29Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
30Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
31Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
32Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
33Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie lub świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca