Processing...

Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do: − aranżowania i przygotowania przestrzeni, w której pracują dzieci i młodzież, np. w domach rodzinnych, świetlicach, klubikach dziecięcych, − animowania pracy własnej dzieci i młodzieży w przygotowanym otoczeniu, − wspierania innych osób, które chcą stosować zasady pedagogiki Marii Montessori. Kwalifikacja może być przydatna osobom zawodowo zajmującym się opieką nad dziećmi i młodzieżą, ich wychowaniem i nauczaniem.
120
Świadectwo dojrzałości (4 poziom PRK)
Posiadanie świadectwa dojrzałości (4 poziom PRK)
Kwalifikacja ta nie przygotowuje do zajmowania stanowiska nauczyciela w polskim systemie szkolnym. Zasady pedagogiki Marii Montessori są też ujęte w programach studiów realizowanych przez uczelnie prowadzące studia na kierunkach pedagogicznych. Efekty uczenia się wymagane w kontekście studiów pedagogicznych obejmują szerszy zakres wiedzy i mają większą podbudowę teoretyczną, odpowiadają wymaganiom wyższego poziomu PRK i mają na tyle różny charakter, że bezpośrednie odniesienie ich do efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori” nie jest zasadne.
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do: − aranżowania i przygotowania przestrzeni, w której pracują dzieci i młodzież, np. w domach rodzinnych, świetlicach, klubikach dziecięcych, − animowania pracy własnej dzieci i młodzieży w przygotowanym otoczeniu, − wspierania innych osób, które chcą stosować zasady pedagogiki Marii Montessori. Umiejętności, które potwierdza kwalifikacja, mogą być też przydatne osobom zawodowo zajmującym się opieką nad dziećmi i młodzieżą, ich wychowaniem i nauczaniem.
Walidacja może być przeprowadzana wyłącznie w miejscu, w którym: 1) praca własna według zasad Marii Montessori odbywa się przez 5 dni w tygodniu przez minimum 3 godziny dziennie, 2) dostępny jest podstawowy materiał Montessori. Instytucja certyfikująca ma obowiązek zapewnienia kandydatowi wsparcia doradcy walidacyjnego. W walidacji muszą być uwzględnione następujące elementy: 1) kandydat musi przeprowadzić co najmniej 8 godzin obserwacji pracy własnej dzieci prowadzonej zgodnie z zasadami Montessori, udokumentowanej w arkuszu obserwacji przygotowanym przez instytucję certyfikującą, 2) egzamin ustny, w tym omówienie przeprowadzonej obserwacji, 3) egzamin pisemny, 4) prezentacja samodzielnie zaprojektowanego i wykonanego materiału rozwojowego. Walidację przeprowadza komisja składająca się co najmniej z 2 osób, które: 1) posiadają dyplom ukończenia studiów pedagogicznych, 2) w ciągu ostatnich 5 lat przez co najmniej 2 lata prowadziły zajęcia zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori w miejscu, w którym praca własna według zasad Montessori odbywała się przez 5 dni w tygodniu, przez minimum 3 godziny dziennie, 3) w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziły co najmniej 30 godzin zajęć na kursach, warsztatach z zakresu pedagogiki Marii Montessori.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 20.11.2018 r., poz. 1114).
Osoba posiadająca kwalifikację "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" jest przygotowana do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy z dziećmi zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Potrafi: zaaranżować przestrzeń pracy własnej, wykorzystywać pomoce Montessori w pracy z dzieckiem, samodzielnie zaprojektować i wykonać pomoc Montessori, animować pracę z dzieckiem zgodnie z zasadami pracy własnej, obserwować i omawiać podejmowane przez dziecko działanie w trakcie pracy własnej.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Posługiwanie się założeniami pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem520
22Organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem według założeń pedagogiki Marii Montessori 5100


Ważny bezterminowo.
Certyfikat
Nie dotyczy.
1 - Kształcenie
 
Włączona

#
DataUżytkownik
Brak wyników.