Processing...

Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów
kwalifikacja cząstkowa
4

Osoba posiadająca kwalifikację „Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów” jest przygotowana do samodzielnego naprawiania rowerów, dokonywania ich okresowych przeglądów oraz dobierania i montowania części i akcesoriów rowerowych, uwzględniając potrzeby i możliwości modernizacji roweru. Wykonując swoje zadania zawodowe, osoba ta posługuje się aktualną wiedzą na temat dostępnych rozwiązań technicznych i produktów związanych z rowerami. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu dobiera usługę serwisową do oczekiwań i potrzeb klienta. Doradza, jak efektywnie wykorzystywać posiadany sprzęt. Osoba posiadająca kwalifikację może zajmować się serwisowaniem rowerów w ramach własnej działalności gospodarczej lub znaleźć zatrudnienie między innymi na stanowisku mechanika rowerowego w serwisie rowerowym, sprzedawcy w sklepie rowerowym, pracownika montowni rowerów, przedstawiciela handlowego lub doradcy technicznego w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją rowerów lub ich komponentów, serwisanta w wypożyczalni rowerów bądź w przedsiębiorstwie obsługującym rowery publiczne, czy mechanika w drużynie kolarskiej.
300
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie serwisowania rowerów. Osoby, które chcą się przekwalifikować (m.in. osoby wykonujące zawody pokrewne). Osoby chcące uzyskać potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikacji. Osoby, które w przeszłości wykonywały zawodowo lub hobbystycznie (pasjonaci, majsterkowicze) działania związane z naprawą, konserwacją lub modernizacją rowerów. Osoby pracujące w branży rowerowej i chcące awansować i specjalizować się (np.: pracownicy firm zarządzających rowerami miejskimi). Mechanicy z rowerowych klubów sportowych. Właściciele i pracownicy sklepów rowerowych. Byli kolarze. Przedsiębiorcy i osoby zawodowo związane ze sportami zimowymi (instruktorzy narciarstwa, właściciele wyciągów, sklepów narciarskich) - aby uniknąć negatywnych skutków sezonowości danego sportu.
Brak
Brak
Obecnie branża rowerowa przeżywa w Polsce dynamiczny rozwój. Według danych GUS w 2016 roku wyprodukowano w Polsce ok. 1 mln sztuk rowerów, co daje czwarte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Udział polskiej produkcji rowerów w rynku europejskim wyniósł 9%. Większą produkcję rowerów odnotowano jedynie we Włoszech, Niemczech i Portugalii. Do produkcji rowerów konieczny jest personel posiadający kompetencje z zakresu wnioskowanej kwalifikacji. Liczba rowerów sprzedanych w Polsce w roku 2016 wyniosła również ponad milion i wzrosła o 2,4 % w stosunku do roku 2015. Wzrost ten generuje popyt na usługi serwisowe. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego w 2016 roku zdecydowanie częściej oddawano rower do serwisu niż naprawiano go we własnym zakresie. Konsumenci coraz częściej poszukują kompetentnego wsparcia przy zakupie i eksploatacji roweru. Świadczy o tym fakt, że w roku 2016 54,6% nowych rowerów nabyli w specjalistycznych sklepach rowerowych. Pozycja rynkowa tych sklepów jest mocna mimo konkurencji cenowej ze strony międzynarodowych sieci handlowych i sprzedawców internetowych. Sklepy te potrzebują kadry wykwalifikowanej w zakresie doradztwa zakupowego, obsługi posprzedażowej i serwisu rowerów. Wobec braku jakichkolwiek zinstytucjonalizowanych kryteriów weryfikacji kompetencji, proces rekrutacji pracowników w branży rowerowej jest czasochłonny i obarczony dużym ryzykiem pomyłki. Oprócz rosnącej liczby rowerów zapotrzebowanie na kwalifikację generuje zwiększający się ruch rowerowy. Z danych GUS za rok 2016 wynika, że na rowerze jeździ 97% Polaków. Raport “Rowerowa Polska” sporządzony przez Fundację All For Planet podaje, że 78% posiadaczy rowerów używa ich przynajmniej kilka razy w tygodniu, a 15% kilka razy w miesiącu. W perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat znaczenie rowerów dla zrównoważonej mobilności będzie się zwiększać. Niemal wszystkie samorządy terytorialne w strategiach rozwoju gmin i miast oraz strategiach transportowych uwzględniają budowę nowej infrastruktury rowerowej i promowanie transportu rowerowego. Coraz popularniejsze staje się również kolarstwo amatorskie. Według magazynu Bikeboard liczba uczestników wyścigów rowerowych wzrosła z 42508 w 2009 r do 64956 w 2015 r. Wzrost ten przekłada się na popyt na usługi serwisowe i doradztwo w zakresie doboru części i akcesoriów rowerowych. Dotyczy to w szczególności zaawansowanych technicznie rowerów sportowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił znaczący rozwój technologiczny w budowie rowerów i ich komponentów. Zwiększyła się liczba stosowanych rozwiązań i standardów oraz stopień ich złożoności. Dlatego obecnie serwisowanie rowerów stanowi obszar kompetencji, który nie zawiera się w żadnej z istniejących kwalifikacji. Rozmiar t
Nie dotyczy
W trakcie konsultacji wniosku z zainteresowanymi środowiskami uzyskano pozytywną opinię dotyczącą potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK. Opinia specjalisty potwierdziła bardzo duże zapotrzebowanie na serwisantów rowerowych posiadających określone umiejętności. Stworzenie zasad weryfikacji serwisantów ułatwi i poszerzy możliwości ich zatrudnienia, co jest bardzo istotne na rynku rowerowym, który jest obecnie bardzo chłonny i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Pokreślono, że włączenie kwalifikacji do ZSK przyniesie wiele korzyści użytkownikom rowerów oraz osobom pracującym w tej branży.
Osoba posiadająca kwalifikację „Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów” może realizować zadania zawodowe w ramach własnej działalności gospodarczej w obszarze serwisowania rowerów. Ponadto może znaleźć zatrudnienie między innymi na stanowisku: - mechanika rowerowego w serwisie rowerowym; - sprzedawcy w sklepie rowerowym; - pracownika montowni rowerów; - przedstawiciela handlowego lub doradcy technicznego w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją rowerów lub ich komponentów; - serwisanta w wypożyczalni rowerów bądź w przedsiębiorstwie obsługującym rowery publiczne; - mechanika w drużynie kolarskiej. Osoba posiadająca kwalifikację pogłębia specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych podzespołów rowerowych np. poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez ich producentów i dystrybutorów. Możliwe jest również poszerzenie zakresu kompetencji o serwisowanie rowerów elektrycznych, naprawę komponentów karbonowych czy lakierowanie ram rowerowych.
Metody stosowane w walidacji Na etapie weryfikacji efektów uczenia się stosuje się dwie metody: zadania praktyczne wraz z rozmową i test wiedzy. Część praktyczna weryfikacji efektów uczenia się polega na dokonaniu oceny stanu technicznego roweru, jego wyodrębnionych układów lub podzespołów, diagnozie usterek i przeprowadzeniu serwisu, a także na wycenie oferowanej usługi i oszacowaniu niezbędnego czasu przy użyciu sprzętu elektronicznego z dostępem do internetu. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację Weryfikację przeprowadza asesor walidacyjny, który musi mieć: - doświadczenie zawodowe z obszaru efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej „Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów” (co najmniej 3 lata praktyki zawodowej wykonywanej w ciągu ostatnich 10 lat, być samodzielnym serwisantem lub prowadzić działalność gospodarczą z zakresu naprawy rowerów), - odpowiednie przygotowanie pedagogiczne wymagane do wykonywania zawodu nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: Do przeprowadzenia części praktycznej walidacji niezbędny jest odpowiedni sprzęt rowerowy, wyodrębnione układy lub podzespoły rowerowe (w postaci umożliwiającej sprawdzenie ich działania i wykonanie czynności opisanych w kryteriach weryfikacji), w szczególności: napęd zewnętrzny (w tym: mechanizm korbowy ze zintegrowaną osią przelotową, mechanizm korbowy niezależny od osi suportu, tylna przerzutka wyposażona w sprzęgło typu shadow), rama stalowa z hakiem zintegrowanym, otworami montażowymi na koszyk bidonu i bagażnik, rama z hakiem wymiennym, piasta, obręcz, szprychy, nyple, koło tylne z piastą posiadającą łożyska kulkowe i na kasetę (z ogumieniem), koło z piastą posiadającą łożyska maszynowe wyposażone w ogumienie, taśma uszczelniająca i zawór, przystosowane do użytku w systemie bezdętkowym, układ hamulców mechanicznych typu v-brake, układ hamulców mechanicznych tarczowych, układ hamulców mechanicznych szosowych typu caliper, układ hamulców hydraulicznych obręczowych, układ hamulców hydraulicznych tarczowych z olejem mineralnym, układ hamulców hydraulicznych tarczowych z płynem typu dot, układ kierowniczy typu ahead z łożyskami maszynowymi, układ kierowniczy ze sterami nakręcanymi z łożyskami kulkowymi, kierownica szosowa z klamkami lub klamkomanetkami, kierownica prosta, widelec bez nabitej gwiazdki, układ elektryczny składający się z prądnicy, okablowania oraz światła przedniego i tylnego, widelec ze sprężyną mechaniczną o skoku do 100 mm, rama amortyzowana wyposażona w damper oraz inne części roweru, akcesoria oraz materiały pomocnicze wymienione w kryteriach weryfikacji. Inne: komputer z dostępem do internetu, tabele ciśnień widelców i damperów, tabela naciągów szprych odpowiednia dla używanego tensometru. Narzędzia: pompka z manometrem do min. 11 bar i końcówkami do różnych rodzajów wentyli, klucze imbusowe w rozmiarach (rozmiary: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 i 12), klucze Torx w rozmiarach: T10, T25, łyżki do opon, komplet kluczy płaskich i oczkowych z grzechotką (rozmiary: od 6 do 17), klucze płaskie do konusów (rozmiary: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 i 28 mm), ściągacz do korb na kwadrat i ISIS, klucz do pedałów (rozmiar: 15 mm.), klucze do suportów, wybijak do demontażu łożysk wciskanych suportu, prasa do montażu łożysk wciskanych suportu, gwintownik do mufy suportu, klucze do wolnobiegów, klucze do kaset, przyrząd szczypcowy do blokowania wielotrybu, centrownica z ruchomymi ramionami wyposażona w zegary mikrometryczne, tensometr do pomiaru naciągu szprych, przymiar do określenia grubości szprych, wkrętak do nypli, klucze do nypli, przymiar do określenia długości szprych i rozmiaru kulek, przyrząd do przycinania przewodów hydraulicznych, przyrząd do rozsuwania tłoczków zacisków hamulca hydraulicznego, zestaw śrubokrętów płaskich i krzyżakowych (różne rozmiary), przyrząd umożliwiający sprawdzanie centryczności kół bez konieczności zdejmowania ogumienia, skuwacz do łańcucha, szczypce do spinania i rozpinania spinek łańcucha, przymiar do łańcucha z ruchomą skalą, przyrząd do prostowania stalowego haka przerzutki zintegrowanego z ramą, prasa do montażu misek sterowych, wybijak do misek sterów, narzynka do gwintowania widelca, przyrządy do obcinania rury sterowej widelca i kierownicy, piłka do cięcia metalu, piłka do cięcia karbonu, przyrząd do montażu gwiazdki steru, obcinacz do linek i pancerzy, szczypce czołowe, szczypce boczne, szczypce do pierścieni Segera, klucze nasadowe, klucz płaski do regulacji sprzęgła typu shadow, klucz dynamometryczny 3–15 Nm, klucz dynamometryczny 10–60 Nm, klucze imbusowe długości min. 350 mm (rozmiar: 3, 4, 5 i 6), zestawy do odpowietrzania hamulców, miernik elektryczny, imadło, stół warsztatowy, szlifierka pasowa, pilnik do metalu, młotek gumowy, młotek metalowy, suwmiarka, miarka taśmowa, stojak, szczotki do mycia napędu, wycior do mycia widelca, pompka do amortyzatorów, przymiar do określenia stanu zużycia paska zębatego, nabijak do bieżni sterów, klucz do wentyli zaworów typu presta, klucz do wentyli zaworów samochodowych, klucz do prostowania tarczy hamulcowej, klucze do sterów (dwie sztuki każdego rozmiaru: 30, 32, 36, 40) – na jednej końcówce klucza może być tylko jeden rozmiar klucza, klucz do kominów. Środki chemiczne: olej do gwintowania, smary stałe, smar do konserwacji uszczelek, smar do goleni widelca, odtłuszczacz, oleje do łańcucha, olej mineralny do hamulców hydraulicznych, płyn dot, płyn uszczelniający do opon bezdętkowych, benzyna ekstrakcyjna. Odzież ochronna i sprzęt do konserwacji: stanowisko do mycia rowerów, rękawiczki ochronne, fartuch serwisowy, okulary ochronne, strzykawka do płynu uszczelniającego o pojemności 100 ml z wężykiem, papier ścierny w różnej gradacji, czyściwa techniczne. Walidacja powinna być organizowana z zapewnieniem warunków spełniających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Przebieg walidacji jest rejestrowany, a jego zapis wideo jest przechowywany przez instytucję certyfikującą przez okres co najmniej 5 lat. Etapy identyfikowania i dokumentowania Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
Nie dotyczy
Na podstawie Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 569).
Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie: diagnozuje stan techniczny roweru (na podstawie wywiadu z klientem oraz badania technicznego prowadzonego przy użyciu wyspecyfikowanych narzędzi); ustala zakres naprawy, konserwacji i modernizacji roweru oraz szacuje koszt i czas realizacji zaplanowanej usługi; naprawia rowery, dokonuje ich okresowych przeglądów oraz dobiera i montuje części zamienne i akcesoria rowerowe z uwzględnieniem różnych typów rowerów. W czasie wykonywanych zadań posługuje się aktualną wiedzą na temat dostępnych rozwiązań technicznych i produktów związanych z rowerami.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Diagnoza stanu technicznego roweru 420
22Naprawa, konserwacja i modernizacja roweru 4280

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Lovebike sp. z o.o.Główny Instytut Górnictwaaktywny

Bezterminowo
Certyfikat
Nie dotyczy
52 - Inżynieria i technika
 
Funkcjonująca