Processing...

Technik mechanizacji rolnictwa (311512)
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej; 2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; 3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych; 4) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie; 5) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (M.2.)
  • Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie (M.43.)
  • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (M.1.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć technikum w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie średnie i ukończyć wymagane kwalifikacyjne kursy zawodowe lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej; 2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; 3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych; 4) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie; 5) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.

Wyświetlone 1-8 z 8.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ) (brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS) (brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) (brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: PKZ(M.a)(brak wartości)(brak wartości)
77Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: PKZ(M.b)(brak wartości)(brak wartości)
88Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: PKZ(M.g)(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
 
Funkcjonująca