Processing...

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Nauk o Człowieku
kwalifikacja pełna
6

Profil kształcenia: Praktyczny; Tytuł zawodowy/naukowy: licencjat lub inny równorzędny;
Nie dotyczy
Świadectwo dojrzałości
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Nauk o CzłowiekuPolska Komisja Akredytacyjna aktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca