Processing...

Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomiczna analiza prawa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kwalifikacja pełna
7

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki; Tytuł zawodowy/naukowy: Magister lub inny równorzędny;
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów I stopnia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Szkoła Główna Handlowa w WarszawiePolska Komisja Akredytacyjna aktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca