Processing...

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
kwalifikacja pełna
6

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki; Tytuł zawodowy/naukowy: Licencjat lub inny równorzędny;
Nie dotyczy
  • Świadectwo dojrzałości
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział FilologicznyPolska Komisja Akredytacyjna aktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca