Processing...

Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
kwalifikacja pełna
7

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki; Tytuł zawodowy/naukowy: Magister inżynier lub inny równorzędny;
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów I stopnia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biotechnologii i Nauk o ŻywnościPolska Komisja Akredytacyjna aktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca