Processing...

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geoinformatyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
kwalifikacja pełna
6

Profil kształcenia: Praktyczny; Tytuł zawodowy/naukowy: Licencjat lub inny równorzędny;
Nie dotyczy
Świadectwo dojrzałości
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejPolska Komisja Akredytacyjna aktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca