Processing...

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji - Politechnika Łódzka; Wydział Mechaniczny
kwalifikacja pełna
6

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki; Tytuł zawodowy/naukowy: Inżynier lub inny równorzędny;
Nie dotyczy
Świadectwo dojrzałości
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
Kompetencje absolwenta: Obszar studiów obejmuje zagadnienia dotyczące procesów produkcyjnych realizowanych głównie w przemyśle: maszynowym i elektromaszynowym, motoryzacyjnym, precyzyjnym, w szczególności dotyczących produkcji, w której zautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologie materiałowe (odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki plastycznej metali, spajania), technologie ubytkowe (obróbka skrawaniem i obróbki niekonwencjonalne) oraz technologie montażu, w tym zautomatyzowanych linii produkcyjnych oraz funkcjonujących w oparciu o ”Internet rzeczy”. Absolwent posiada kompetencje w zakresie metod i technik wytwarzania oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych istniejących systemów produkcyjnych. Kompetencje te oparte są na bazie podstaw teoretycznych z zakresu mechaniki i budowy maszyn, nauki o materiałach i technologii wytwarzania. Absolwent analizuje, ocenia, modyfikuje lub/i projektuje procesy produkcyjne, rozwiązuje problemy wykorzystując typowe metody, techniki wytwarzania, narzędzia informatyczne oraz zasady zarządzania. Potrafi dokonywać analizy przyczyn organizacyjnych i technicznych jakości produktów oraz wpływać na poprawę jakości produktu finalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy samodzielnej oraz w zespołach interdyscyplinarnych, pełniąc funkcje członka zespołu lub lidera. Typowe miejsca/stanowiska pracy: Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych w branżach przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego precyzyjnego w charakterze konstruktorów, projektantów oraz kierowników procesu produkcyjnego. Inne składowe opisu, specyficzne dla kwalifikacji: W procesie dydaktycznym wykorzystane są metody projektowe (Problem Based Learning, oraz Design Thinking). Część projektów realizowana jest we współpracy z przemysłem.


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Politechnika Łódzka; Wydział MechanicznyPolska Komisja Akredytacyjna aktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca