Processing...

Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku nawigacja - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
kwalifikacja pełna
7

Profil kształcenia: Praktyczny; Tytuł zawodowy/naukowy: Magister inżynier lub inny równorzędny;
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów I stopnia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia OkrętowegoPolska Komisja Akredytacyjna aktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca