Processing...

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku reżyseria dźwięku - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
kwalifikacja pełna
6

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki; Tytuł zawodowy/naukowy: Licencjat lub inny równorzędny;
Nie dotyczy
Świadectwo dojrzałości
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii DźwiękuPolska Komisja Akredytacyjna aktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca