Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Europejski Wydział Sztuk
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku grafika - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Europejski Wydział Sztuk
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku malarstwo - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Europejski Wydział Sztuk
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku grafika - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Europejski Wydział Sztuk
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku malarstwo - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Europejski Wydział Sztuk