Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych