Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Inżynierski
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Inżynierski
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Inżynierski
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Inżynierski
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Inżynierski