Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Zamiejscowy w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula z siedzibą w Warszawie