Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie energetyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku energetyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw