Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka medyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka stosowana - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka medyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka techniczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka stosowana - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej