Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii