Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY