Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie telekomunikacja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku teleinformatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku teleinformatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku teleinformatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji