Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria akustyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria mechatroniczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria akustyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria mechatroniczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki