Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka stosowana - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria ciepła - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku metalurgia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka stosowana - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria ciepła - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku metalurgia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej