Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Matematyki Stosowanej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Matematyki Stosowanej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku matematyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Matematyki Stosowanej