Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie metalurgia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Odlewnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku metalurgia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Odlewnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wirtotechnologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Odlewnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku metalurgia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Odlewnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wirtotechnologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Odlewnictwa