Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie górnictwo i geologia inżynierska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu