Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania