Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Historyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Historyczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Historyczny