Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Nauk Politycznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Nauk Politycznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Nauk Politycznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Nauk Politycznych