Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Socjologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Socjologii