Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi