Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku transport - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu