Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy